2019


  • 14. marts 2019: Ordinær generalforsamling

  • 2. august 2019: Delårsrapport for 1. halvår 2019

2020


  • 26. marts 2020: Årsrapport for regnskabsåret 2019

  • 23. april 2020: Ordinær generalforsamling