Derfor skal du investere i Waturus klimateknologi


Innovativ vandteknologi

En forstyrrende og innovativ måde at opvarme vand i forhold til traditionelle vandvarmere. Waturus teknologi overfører energi direkte i vandet, hvilket resulterer i den mest effektive, elektriske tankløse vandvarmer. Teknologien sikrer betydelige besparelser på energi og vand, øjeblikkelig opvarmning samt desinfektion af vandet.


Væsentlig effekt på miljøet

Med sin teknologi bidrager Waturu til en bæredygtig udvikling og dermed FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Teknologien resulterer i dokumenterede vand- og energibesparelser (op til hhv. 75% og 94%) og er drevet af elektricitet, som enten kan produceres lokalt eller bruges som 100% CO2-neutral energi.


Kommercialisering i nærmeste fremtid

Baseret på en global distributionsaftale med Saint-Gobain og ordre estimeres et samlet salg på 25.000 enheder, til det danske marked over de næste tre år, vil virksomheden nå en omsætning på 120 mio. DKK i 2023. Derudover foreligger der NDA-aftaler ("Non-disclosure agreements") med globale distributører inden for alle brancher (varmt vand, spildevand, OEM) og et underskrevet LoI ("Letter of Intent") med en stor nordisk armaturproducent og -distributør, som forventes at føre til en endelig aftale med et betydeligt salg.


Meget skalerbar forretningsmodel

Produktionskapaciteten udvides til 250.000 enheder per år, hvilket sænker omkostningerne pr. enhed. Flad organisationsstruktur aktiveret af salg gennem store globale distributører som Saint-Gobain.


Stærk IPR-position

Waturu har indgivet patenter inden for nøgleområder som kalk, kernedesign og tank.


Løsninger til en bred vifte af brancher

Waturu-teknologiens platformsopbygning muliggør brug inden for en bred vifte af industrier; Point-of-use vandvarmer til den private og offentlige sektor, industriløsning til rensning af spildevand, OEM-løsninger inden for alle produktområder, hvor der bruges varmt vand, og MedTech-løsninger til behandling af inflammation.


Dansk produktion

Waturu har prioriteret at placere sine produktionsfaciliteter i Danmark og vil fortsætte med at opretholde en dansk produktion, når produktionsfaciliteterne skal skaleres i 2019. Dette for at være tæt på produktionen og sikre en høj og ensartet produktkvalitet.


Meget engageret og kompetent personale og bestyrelse

Siden Waturu blev etableret i 2016 har virksomheden arbejdet for at opbygge en solid og kompetent bestyrelse med medlemmer specialiseret inden for vand, miljø, produktion, salg, IPO'er og lovgivning. I løbet af 2018 har virksomheden fokuseret på at rekruttere de rigtige medarbejdere, der kan bidrage til vækst og gennemførelse af IPO’en.