Bæredygtig løsning for bekæmpelse af alger og bakterier i fiskeopdræt

Waturu indgår aftale med international anerkendt virksomhed indenfor fiskeopdræt. Hensigten er at fjerne risikoen for dødeligheden af fisk som følge af udefra kommende bakterier eller alger.

Tonsvis af fisk dør som følge af påvirkning af alger eller bakterier af forskellig art.

Waturu har udviklet en ny type bæredygtig løsning til behandling af procesvand til bl.a. fiskeopdræt der ved brug af elektroder i et vandflow slår bakterier og alger ihjel samt tilføre vandet antioxidanter.

Hidtil har den gængse løsning været at medicinere fiskene imod sygdomme som Flavobacterium psychrophilum, brug af formalin samt rensning af vandet ved brug af bl.a. UV belysning. Desværre ses en øget dødelighed blandt fiskene, som muligvis kan tilskrives resistens overfor nuværende medicin samt sporadisk øgede forekomster af alger og bakterier som følge af vejret.

Aftalen indebærer at Waturu opstiller testanlæg i løbet af juni måned og at der i de efterfølgende 6 - 8 uger dokumenteres på forbedring af overlevelsesgraden samt hurtigere udvoksning.

"Den klimavenlige teknologi Waturu har udviklet, betegner vi som en platformsteknologi. Der er nemlig i mange forskellige brancher brug for behandling af vand hvad enten der er tale om opvarmning, rensning eller en kombination. Vi kalder det vores OEM forretningsområde og med aftalen beviser vi at det er muligt at eksekverer og udbrede forretningen. Når resultaterne foreligger senere på året vil vi vurdere indvirkningen på de fremtidige resultater". Udtaler CFO i Waturu Holding A/S, Michael Nørgaard.

De skandinaviske lande er i front indenfor fiskeopdræt baseret på typen RAS - Recirculating Aquaculture Systems, og har totalt mere end ca. 700 anlæg. På verdensplan findes der flere tusinde anlæg og i år 2030 forventes det at op til 40% af det globale fiskemarked leveres fra RAS anlæg. På det anlæg der medvirker i testen produceres der årligt ca. 750 ton ørred. Den nuværende dødelighed blandt fiskene er på ca. 40%.


Merete ReedtzComment