Waturus vandvarmer

Waturus vandvarmer er en “point-of-use” enhed, der opvarmer vandet direkte gennem overførsel af energi, hvilket eliminerer eventuelle cirkulationstab. Waturu-enheden benytter vandets ledningsevne til at opvarme vandet. Ved hjælp af ny og smart styringsteknologi opnår vandet øjeblikkeligt den ønskede temperatur.

 

Fordele:

  • Leverer øjeblikkeligt varmt vand

  • Reducerer vandforbruget med 75%

  • Reducerer energiforbruget med 94%

  • Nedbringer CO2

  • Øger komforten

  • Anvender kun strøm, når der produceres varmt vand

  • Kræver kun 220 V og højst 10-16 A

  • En komplet Waturu-løsning i en ejendom har en tilbagebetalingstid på kun 1-3 år

 
Front and back.jpg
 

Fordele i forhold til traditionelle opvarmningsløsninger

VANDBESPARENDE FORDELE

Minimalt vandspild: Da opvarmningen af vandet sker lokalt (“point-of-use”), er ventetiden på varmt vand minimal.

Reduceret flow: Selv ved mindre end 1 liter vand pr. minut er vandet øjeblikkeligt varmt. Et overdrevet højt vandflow er ikke nødvendigt for at få varmt vand.

Ingen cirkulation af varmt vand: Ved anvendelse af centrale opvarmningsløsninger, som f.eks. naturgas eller fjernvarmesystemer i bygninger, er cirkulation af det varme vand fra centralvarmeanlæg ud omkring tappesteder ofte nødvendigt for at minimere ventetiden på det varme vand. Det medfører et stort varmetransmissionstab fra cirkulationsstrengen, som er afhængig af selve installationen, isolering  m.m. I fyringssæsonen vil transmissionstabet bidrage til rumopvarmningen, der typisk produceres fra samme energikilde, men da tabet og dermed varmen afsættes, hvor rørinstallationen befinder sig, er det ofte uhensigtsmæssige steder, som f.eks. ubenyttede teknikrum og skakte. Udenfor fyringssæsonen vil transmissionstabet udelukkende være spild, og måske endda være et termisk bidrag til varme, der skal fjernes med klimaanlæg for at sikre komfortniveauet i bygningen. Derudover belastes en cirkulationsløsning ligeledes af elforbruget til en cirkulationspumpe.

Ingen tomgangsdrift af centralt varmesystem: I sommerhalvåret, eller udenfor fyringssæsonen, er det nødvendigt at opretholde et vist driftsniveau af det centrale varmesystem, da der stadig skal produceres og leveres varmt brugsvand. F.eks. vil en gaskedel skulle levere den nødvendige varme, men kun en brøkdel af kedlens fulde kapacitet anvendes, og den varme, der her produceres ved dellast, er ved lav effektivitet. Der vil være en betydelig energibesparelse i at kunne holde kedlen slukket uden for fyringssæsonen.

Mulighed for et varmtvandsforbrug uden CO2-emission: Hvis den el, der anvendes til opvarmning af det varme brugsvand, har en dokumenteret oprindelse fra bæredygtige CO2-neutrale energikilder, som vindenergi, solceller el.lign., vil bygningens CO2-aftryk reduceres betydeligt. Dette kan have betydning i forhold til en bæredygtig bygningscertificering såsom LEEDTM, DGNB eller BREEAM.

Ingen nedgang i effektivitet: Traditionelle el-gennemstrømsvandvarmere opvarmer vandet med et modstandslegeme, der over tid kan tilkalke og dermed miste sin effekt. Waturu’s vandvarmer har intet varmeelement og vil over tid ikke have en nedgang i effektivitet pga. tilkalkning.

 

INSTALLATIONSRELATEREDE FORDELE

Intet behov for tank- eller varmtvandsinstallation: Mulighed for store besparelser ifm.  opførsel af nye bygninger, men også ifm. renovering af eksisterende bygninger, hvor hele varmtvandsinstallationen, inkl. tank, rørtræk, pumper og ventiler, kan udelades. Der skal kun trækkes koldtvandsrør. Waturu har patenteret en ny vandtanksløsning, hvor det er muligt at opnå bakteriefrit vand ved en lav temperatur på 40-45 grader og stadig opretholde høj effektivitet.

Ingen eller lave vedligeholdelsesomkostninger: Et system der ikke findes, kræver ingen vedligeholdelse. En post til drift og vedligehold kan minimeres, måske endda udelades.

KOMFORTRELATEREDE FORDELE

Minimal ventetid på varmt vand: Volumen i røret mellem armatur og Waturu-enhed er yderst begrænset. Når den lille mængde kolde vand (mindre end 50 ml) i røret er fordrevet, er der varmt vand.

Desinficering af vandet: Opvarmningsprincippet i Waturus teknologi har en desinficerende effekt på vandet, hvilket er særligt relevant inden for blandt andet sundhedssektoren og ved installationer, som benyttes af børn og ældre. Teknologiens desinficerende evne er dokumenteret af Teknologisk Institut.

Illustrationen nedenfor illustrerer, hvordan Waturus vandvarmer-enhed kan anvendes. 

Vi er klar til at give dig yderligere information om vores bæredygtige og innovative teknologi.

 

Water Heater & Booster.png
 

Download